Åsa Rönnbäck, PhD

Jag har sedan början av 2000-talet arbetat med kvalitet- och verksamhetsutveckling utifrån ett brett perspektiv, där metoder och verktyg inom kvalitetsutveckling är ett stöd för hållbar utveckling. Branscher med djupare praktisk erfarenhet finns inom Flygvapnet och kollektivtrafiken. Under 15 års tid har mitt fokus varit dels interaktiv forskning, vilket innebär att driva forskning som bidrar både till en teoretisk och praktisk nytta, och dels modell- och metodutveckling inom hållbarhetsinriktad verksamhetsutveckling. Detta innefattar ett flertal kvalitets- och hållbarhetsmodeller för upphandling och partnerskap, men även den nationella ledningsmodellen SIQ Managementmodell. Sedan 2018 arbetar jag vid Förbättringsakademin för att sprida forskningen inom kvalitets- och verksamhetsutveckling så att den kommer till praktisk nytta. 
 
 
Mina kompetensområden:
  • Kvalitets- och verksamhetsutveckling
  • Förbättringskunskap
  • Excellencemodeller/ledningsmodeller
  • Organisations- och kvalitetskultur
  • Integrerade ledningssystem (kvalitet, miljö, arbetsmiljö)
  • Processledning och projektledning
  • Interaktiv forskning och följeforskning
  • Coaching/rådgivning
  • Utbildning och föreläsning
  • Forskningsbaserad metod- och modellutveckling