Henrik Eriksson, PhD, professor

Jag har i 20 år bedrivit forskning om vad som kännetecknar framgångsrika verksamheter. Parallellt med detta har jag arbetat med kvalitets- och verksamhetsutveckling i ett flertal branscher, som inom industrin och inom vården. Det finns en enorm potential i våra organisationer som handlar om sättet att leda en verksamhet. Det som kännetecknar dessa organisationer som uppnår riktigt bra resultat inom kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, ekonomi och samhälle arbetar inte hårdare än andra verksamheter, men de arbetar annorlunda och smartare. Resultaten från denna forskning och mina praktiska erfarenheter delar jag med mig av genom Förbättringsakademin.
 
Mina kompetensområden:
  • Kvalitets- och verksamhetsutveckling
  • Förbättringskunskap
  • Forskning
  • Sveriges bästa verksamheter
  • Excellencemodeller/ledningsmodeller
  • Ledningssystem (kvalitet)
  • Processledning & projektledning
  • Förbättringar i vården
  • Utbildning och föreläsning