Sveriges bästa verksamheter

OM BOKEN

Vad kännetecknar Sveriges bästa verksamheter? Hur lyckas de bästa verksamheterna ha nöjda kunder, nöjda medarbetare, och samtidigt nå fantastiska resultat?
 
I boken Sveriges bästa verksamheter avkodas dessa organisationer genom tjugo års forskning. Ett antal principer och arbetssätt visar sig ligga bakom riktigt framgångsrika verksamheter, oavsett typ av verksamhet.
 
Många verksamheter är inte så bra som de skulle kunna vara. Men vi kan göra dem bättre. Den här boken beskriver hur det kan gå till.
 
Henrik Eriksson, PhD, forskare på Chalmers Tekniska Högskola, och föreläsare på Förbättringsakademin
Köp boken i bokhandeln eller beställ mot faktura genom att fylla i beställningsformuläret (335 kr inkl frakt). Vid köp av 10 böcker eller fler, skicka e-post för offert: info@forbattringsakademin.se.  

 

Adlibris
Akademibokhandeln
Bokus
Namn
E-post *
Mobilnummer
Leveransadress
Postnummer och Stad
Antal böcker:
 

CITAT

Baserat på ett gediget och unikt fundament av erfarenhet och forskning ger boken tydliga svar på vad som kännetecknar Sveriges bästa verksamheter. Det är som att läsa Good to Great i en svensk kontext. Boken ger tydliga exempel från några av Sveriges finaste företag och från flera branscher. Modellen med de fem principerna visar tydlig riktning för de företag som lägger ut på resan med mål att bli ett av Sveriges bästa.
Dag Kroslid, VD, NorDan AB
 
Det är sällan man läser en bok som innehåller så mycket fakta och kunskap i ämnet. Det märks att Henrik Eriksson har egen erfarenhet från det som beskrivs i boken. Jag tycker att denna bok ger många konkreta och tydliga råd för hur man kan lyckas med sitt utvecklingsarbete. Jag har själv svårt för alla nya managementteorier som skall frälsa oss chefer och blir glad när det beskrivs att det är ganska entydigt om vad som måste vara på plats för att man skall lyckas. Jag fick själv med mig många tankar och idéer. Jag kommer läsa boken igen.
Tomas Fellbrandt, Kommundirektör, Skövde Kommun
 
Boken beskriver på ett mycket träffande sätt både fällorna som verksamheter ofta går i, men också de stora genombrotten som kan uppnås med ett tydligt varför och genom ständiga förbättringar. Boken är svår att läggai från sig när man väl har börjat läsa. Här finns mycket inspiration för dig som vill göra verksamheter bättre.
Katarina Lindström, President Global Operations, Munters
 
Enkla konkreta råd för alla som vill arbeta med att förbättra sin verksamhet. Boken beskriver på ett befriande sätt långt från alla olika begrepp och managementteorier hur man konkret har lyckats med bestående förbättringar genom att arbeta med att skapa mesta möjliga värde för dem vi är till för. Utgår från en bred och gedigen forskning samt beskrivna företags/ organisationers förbättringsresor vilket gör den praktiskt tillämpningsbar för olika verksamheter. Äntligen en bok som inte handlar om ännu en ny förbättringsteori med nya namn och begrepp utan istället fokuserar på vad som har fungerat i praktiken och sammanställt detta.
Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen

 

Konkreta, forskningsbaserade råd för den som vill utveckla en organisation mot en framgång som inte bara mäts i ekonomisk vinst. Den perfekta handboken för den som vill leda en organisation som är bra för dem som verksamheten finns till för.
Helene Mellström, Direktor/VD, Bräcke Diakoni

 

Jag har länge haft en övertygelse att företag har en avgörande roll i att göra världen bättre. Vi är nu mitt uppe i en omställning där syftet med företagande går från att vara vinst- till behovs- och syftesdrivet. En personlig övertygelse behöver dock inte alltid vara faktabaserad varför det är spännande och glädjande att se att 20 års forskning av Sveriges bästa verksamheter konstaterar en stark sådan koppling. Dags att lära mer och Sveriges bästa verksamheter känns som ett självklart steg på vägen!
Stefan Krook, Medgrundare, Kivra
 
Henrik Eriksson har på ett enkelt sätt beskrivit de olika principernas betydelse för framgång och vikten av att arbeta med alla principer samtidigt om man vill lyckas. Med flera goda exempel visas att principerna är användbara i alla branscher. Boken ger en bra grund för det roliga arbetet att skapa en hållbar och ständigt utvecklande verksamhet. Alla ledare i Sverige borde läsa boken!
Lena Lundh, Vice Ordförande, Lean Forum 

 

 
Den tekniska utvecklingen har skapat nya möjligheter och ökad konkurrens för både kunder och företag. Med bas i sin och sina kollegers forskning beskriver Henrik Eriksson i Sveriges bästa verksamheter hur våra mest framgångsrika organisationer arbetar. Boken är skriven med ett lättillgängligt språk och rik på exempel och citat som tillsammans med referenser gör den till en stor inspirationskälla lämplig för chefer och alla andra intresserade av modern kvalitetsutveckling.
Bengt Klefsjö, Professor emeritus, kvalitetsteknik, Luleå Tekniska Universitet

 

Framgång är inte en slump. Framgång är inte tur. Ett företag blir inte bara bra. Det krävs att många delar är på plats för att vara långsiktigt bra. I boken Sveriges bästa verksamheter kan man ta del av många erfarenheter och råd. Den är väl värd att läsa! Att ta del av lyckade verksamheter, sedan våga pröva själv och göra egna erfarenhet kan skapa verklig framgång. 
Marcus Strömberg, VD, AcadeMedia

 

Boken Sveriges bästa verksamheter lyfter på positivt sätt och med praktiska exempel vilka framgångsfaktorer som flera av landets ledande organisationer har gemensamt. Med stöd av en vetenskaplig grund ges bra tips om vad man ska tänka på när man bygger den bästa av verksamheter. Den kan med fördel användas som en hjälp att analysera sin egen verksamhet och komma igång med ett systematiskt kvalitetsarbete.
Anki Bäck, Rektor, Byleskolan

 

 
I över 25 år har SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, utvärderat organisationer och delat ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet till föredömen kring verksamhetsutveckling. Dessa utmärkelsemottagare visade sig lämpliga att studera för att se hur Sveriges bästa organisationer arbetar och hela tiden förbättrar sig. I Sveriges bästa verksamheter avkodar forskaren och författaren Henrik Eriksson principerna bakom framgången. Kombinerat med 20 års forskningserfarenhet ges mycket enkla tips och råd för hur fler organisationer kan bli bättre. Boken är mycket lätt att ta till sig och förbättringspotentialen i svenska organisationer är enorm, läs den och börja förbättra!
Mats Deleryd, VD SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling